การสับเปลี่ยน การเปลี่ยนเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

変換 แปลว่า
(変換 อ่านว่า へんかん[hen kan])

การสับเปลี่ยน การเปลี่ยนเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น 変換

ตัวอย่างประโยค 変換 ภาษาญี่ปุ่น

着信 ロサンゼルス市警 暗号変換
何度も変換されて 結局 こんな風に ..
軌道変換 開始
今 軌道変換点のどこかだ! ” よし!”
簡単に変換できるようにした

ใส่ความเห็น