ซุ่มซ่าม เซ่อ โง่ พลาด ภาษาญี่ปุ่น

へま แปลว่า
(へま อ่านว่า へま[hema])

ซุ่มซ่าม เซ่อ โง่ พลาด ภาษาญี่ปุ่น へま

ตัวอย่างประโยค へま ภาษาญี่ปุ่น

母上 私は二条城へまいります。
一班は正面へまわれ。
ネリーにロンドンへまで ジンジャー・エールを買いに行かせたのよ
へまをした
母が死んだのは貴方が 仕事のへまをしたから?

ใส่ความเห็น