ยุทธวิธี กลยุทธ์ทางการทหาร ภาษาญี่ปุ่น

兵法 แปลว่า
(兵法 อ่านว่า へいほう[hei hō])

ยุทธวิธี กลยุทธ์ทางการทหาร ภาษาญี่ปุ่น 兵法

ตัวอย่างประโยค 兵法 ภาษาญี่ปุ่น

大納言様の兵法指南役で
<柳生兵庫助が 兵法指南役として
お前の兵法が…
あなたは兵法をご存知だ
周瑜は兵法だけでなく 音楽の才能でも有名です

ใส่ความเห็น