โปรโตคอล ภาษาญี่ปุ่น

プロトコル แปลว่า
(プロトコル อ่านว่า ぷろとこる[puro to koru])

โปรโตคอล ภาษาญี่ปุ่น プロトコル

ตัวอย่างประโยค プロトコル ภาษาญี่ปุ่น

私のプロトコルを破らないと ぶちのめすとでも?
君がプロトコルを破ったからだ
プロトコルなんて
いや 君がプロトコルや ガイドラインに従ったからだ
命令プロトコルを開始

ใส่ความเห็น