การแย่งส่วน ภาษาญี่ปุ่น

分割 แปลว่า
(分割 อ่านว่า ぶんかつ[bun katsu])

การแย่งส่วน ภาษาญี่ปุ่น 分割

ตัวอย่างประโยค 分割 ภาษาญี่ปุ่น

ある種族が何とか エネルギーを分割した
繰り返し分割され 永続するように
…神の下の分割すべからざる 1国家である共和国に、忠誠を誓います
神の下の分割すべからざる 1国家である共和国に、忠誠を誓います
3000万ドルは 6分割しても大金だ

ใส่ความเห็น