การแตกตัว การแบ่งออกเป็นส่วนๆ ภาษาญี่ปุ่น

分解 แปลว่า
(分解 อ่านว่า ぶんかい[bun kai])

การแตกตัว การแบ่งออกเป็นส่วนๆ ภาษาญี่ปุ่น 分解

ตัวอย่างประโยค 分解 ภาษาญี่ปุ่น

分解して運ぼう
“開発環境が必要だから 分解して調べてくれるか?”って
自然分解されないんですね
でも他の草類と 同じ速度では分解されないから
この2年 数ダースの古代言語を 根源にまで分解調査してきました

ใส่ความเห็น