หยาม ดูถูก ภาษาญี่ปุ่น

侮辱する แปลว่า
(侮辱する อ่านว่า ぶじょくする[buji ~yokusuru])

หยาม ดูถูก ภาษาญี่ปุ่น 侮辱する

ตัวอย่างประโยค 侮辱する ภาษาญี่ปุ่น

侮辱する気か 貴様~!!
俺の前でダンブルドアを侮辱する
私には 読む者を侮辱するだけの 羊皮紙にしか見えないが
俺は神だ! 侮辱する
神自身がやりゃいいものを 侮辱するな!

ใส่ความเห็น