เสียเปรียบ ภาษาญี่ปุ่น

不利 แปลว่า
(不利 อ่านว่า ふり[furi])

เสียเปรียบ ภาษาญี่ปุ่น 不利

ตัวอย่างประโยค 不利 ภาษาญี่ปุ่น

私の口から主人に不利な発言を 引き出したいんでしょ!?
これはUSAに不利ですね アル
君は名誉法廷において 彼に対して不利な証人として
供述は法廷で 自身に不利になる事もある
有利な証拠も無ければ 不利なものもありません

ใส่ความเห็น