การเสื่อมสลาย การเน่าเสีย ภาษาญี่ปุ่น

腐敗 แปลว่า
(腐敗 อ่านว่า ふはい[fu hai])

การเสื่อมสลาย การเน่าเสีย ภาษาญี่ปุ่น 腐敗

ตัวอย่างประโยค 腐敗 ภาษาญี่ปุ่น

腐敗し堕落したメディアは”
焼け焦がれ腐敗した人体の 悪臭が未だに漂っている
腐敗の匂いがするな。
例えば イタリアで誰かが 国内の腐敗に関して ベルルスコーニを批判したとしても
混沌と腐敗に苦しめられて

ใส่ความเห็น