บริเวณท้อง ภาษาญี่ปุ่น

腹部 แปลว่า
(腹部 อ่านว่า ふくぶ[fuku bu])

บริเวณท้อง ภาษาญี่ปุ่น 腹部

ตัวอย่างประโยค 腹部 ภาษาญี่ปุ่น

腹部の圧痛に…
瀰漫性の腹部
腹部で深く息をしましょう
オーディション 24時間前 腹部で深く 息をしましょう
外科手術 腹部

ใส่ความเห็น