ดื่มชาหรือยา ปฏิบัติตาม ยอมรับ ภาษาญี่ปุ่น

服する แปลว่า
(服する อ่านว่า ふくする[fuku suru])

ดื่มชาหรือยา ปฏิบัติตาม ยอมรับ ภาษาญี่ปุ่น 服する

ตัวอย่างประโยค 服する ภาษาญี่ปุ่น

我らはナルニア国を征服する
心の弱さを克服するんだ
服する為に 分ったか?
同情なしで征服するつもりです
そして、征服する

ใส่ความเห็น