ถูกพัดจนปลิวหายไป ภาษาญี่ปุ่น

吹き飛ぶ แปลว่า
(吹き飛ぶ อ่านว่า ふきとぶ[fukitobu])

ถูกพัดจนปลิวหายไป ภาษาญี่ปุ่น 吹き飛ぶ

ตัวอย่างประโยค 吹き飛ぶ ภาษาญี่ปุ่น

以前バーの天井を爆破し 人が吹き飛ぶ姿を見た
妙なマネをすれば あばらが吹き飛ぶ
来るんだ! 機体が吹き飛ぶ
顔が半分吹き飛ぶ
チャウを引き渡さなければ こいつの頭は吹き飛ぶ

ใส่ความเห็น