งานออกร้าน ยุติธรรม ภาษาญี่ปุ่น

フェア แปลว่า
(フェア อ่านว่า ふぇあ[fu ~ea])

งานออกร้าน ยุติธรรม ภาษาญี่ปุ่น フェア
งานออกร้าน ยุติธรรม ภาษาญี่ปุ่น フェア

ตัวอย่างประโยค フェア ภาษาญี่ปุ่น

フェアじゃないってこと
フェアーじゃない
私はフェアリー 妖精のゴッドマザーじゃよ
やっぱりもう一回ブライダルフェア行きたいな。
それはフェアじゃない

ใส่ความเห็น