โปรดกรุณา… อย่างปลอดภัย อย่างจริงจัง ภาษาญี่ปุ่น

平に แปลว่า
(平に อ่านว่า ひらに[hirani])

โปรดกรุณา… อย่างปลอดภัย อย่างจริงจัง ภาษาญี่ปุ่น 平に

ตัวอย่างประโยค 平に ภาษาญี่ปุ่น

平に
競争を公平にするだけさ
艦長… 艦を水平に戻せ
俺がここで家畜のように扱ってるより もっと公平にすべきだと考え始めたら
思ってないわ ただ条件を公平にしてるだけ

ใส่ความเห็น