การฟอกให้ขาว ภาษาญี่ปุ่น

漂白 แปลว่า
(漂白 อ่านว่า ひょうはく[hyō haku])

การฟอกให้ขาว ภาษาญี่ปุ่น 漂白
สารฟอกขาว ภาษาญี่ปุ่น 漂白

ตัวอย่างประโยค 漂白 ภาษาญี่ปุ่น

これは塩酸でも 漂白剤でもない
二日したら病院へ行って 台所の天井を漂白だね?
待てよ ”天井を 漂白した” って何だ?
スピリッチャルな漂白
流し台の下に漂白剤と “ベレッタ” があった

ใส่ความเห็น