เรื่องที่แน่นอน ไม่มีทางเป็นอื่น แน่นอน ภาษาญี่ปุ่น

必然 แปลว่า
(必然 อ่านว่า ひつぜん[hitsu zen])

เรื่องที่แน่นอน ไม่มีทางเป็นอื่น แน่นอน ภาษาญี่ปุ่น 必然

ตัวอย่างประโยค 必然 ภาษาญี่ปุ่น

ここに来ることは必然だったのだ
必然
必然だったんだ
”自らに迫る必然に 気付かなかった”
”私の行動こそ必然なのだ”

ใส่ความเห็น