การทำผิดกฎระเบียบ ภาษาญี่ปุ่น

反則 แปลว่า
(反則 อ่านว่า はんそく[hansoku])

การทำผิดกฎระเบียบ ภาษาญี่ปุ่น 反則

ตัวอย่างประโยค 反則 ภาษาญี่ปุ่น

おい! 反則だ!
反則だ!
ペトロブの反則のようです
反則だろ
反則の保護財使用が 認められたからだ

ใส่ความเห็น