การเป็นเพื่อนรับประทานเลี้ยง ภาษาญี่ปุ่น

飯食 แปลว่า
(飯食 อ่านว่า はんしょく[hansho ku])

การเป็นเพื่อนรับประทานเลี้ยง ภาษาญี่ปุ่น 飯食

ตัวอย่างประโยค 飯食 ภาษาญี่ปุ่น

飯食べた?
粧裕 ご飯食べちゃいなさい 後で
飯食べるまで 学校には行かせないわよ
晩ご飯食べよう
ごめんなさい ジー、夕飯食べて行くかい?

ใส่ความเห็น