ยาสีฟัน การแปรงฟัน ภาษาญี่ปุ่น

歯磨 แปลว่า
(歯磨 อ่านว่า はみがき[wa migaki])

ยาสีฟัน การแปรงฟัน ภาษาญี่ปุ่น 歯磨
ยาสีฟัน การแปรงฟัน ภาษาญี่ปุ่น 歯磨

ตัวอย่างประโยค 歯磨 ภาษาญี่ปุ่น

歯磨きしなさい
歯磨いたか?
僕は特別の人間でね 歯磨きともおさらば
候補者を宣伝し 歯磨きのごとく売り込んで来たが
歯磨きよ

ใส่ความเห็น