แปรงสีฟัน ภาษาญี่ปุ่น

歯ブラシ แปลว่า
(歯ブラシ อ่านว่า はぶらし[haburashi])

แปรงสีฟัน ภาษาญี่ปุ่น 歯ブラシ

ตัวอย่างประโยค 歯ブラシ ภาษาญี่ปุ่น

歯ブラシ取ってくるね
歯ブラシ 取ってくるね
歯ブラシ忘れずにね
なくし物か? 歯ブラシ
歯ブラシがないんだよ 荷物を仕舞えよ

ใส่ความเห็น