การใช้อำนาจ การเริ่มเคลื่อนไหว ภาษาญี่ปุ่น

発動 แปลว่า
(発動 อ่านว่า はつどう[wa tsudō])

การใช้อำนาจ การเริ่มเคลื่อนไหว ภาษาญี่ปุ่น 発動

ตัวอย่างประโยค 発動 ภาษาญี่ปุ่น

レイシールド発動しろ
私から一定の距離以上 離れれば 天牢が発動し キミを丸焦げにする。
術は 時刻どおりに発動する。 それじゃ まるで→
万華鏡写輪眼を発動させる。
コンパウンドワンを発動

ใส่ความเห็น