การเรืองแสง ภาษาญี่ปุ่น

発光 แปลว่า
(発光 อ่านว่า はっこう[hakkō])

การเรืองแสง ภาษาญี่ปุ่น 発光

ตัวอย่างประโยค 発光 ภาษาญี่ปุ่น

アマーンに例の発光体が出現しました
化学発光は 特徴が違う
放射線発光では ありません
一種の 生物学的発光だと思う
銃口の発光を確認したと 被告に伝えたことを

ใส่ความเห็น