กระถางต้นไม้ บาตร ภาชนะขนาดใหญ่ ก้นลึก ภาษาญี่ปุ่น

鉢 แปลว่า
(鉢 อ่านว่า はち[wa chi])

กระถางต้นไม้ บาตร ภาชนะขนาดใหญ่ ก้นลึก ภาษาญี่ปุ่น
การพบกันโดยบังเอิญ หัวชนกัน ภาษาญี่ปุ่น 合わせ

ตัวอย่างประโยค 鉢 ภาษาญี่ปุ่น

金魚でけがした
ガソリンスタンドやレストランで 合わせすることもありうる
ある春の日 机にが置いてあり―
がカラになった日…
の中身は永遠にカラっぽのままだ

ใส่ความเห็น