เหล็กกล้า ภาษาญี่ปุ่น

鋼 แปลว่า
(鋼 อ่านว่า はがね[haga ne])

เหล็กกล้า ภาษาญี่ปุ่น
เหล็ก ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 鋼 ภาษาญี่ปุ่น

新聞では鉄ジャックと 呼ばれてる
厚さ10mの鉄とコンクリートを 掘り抜くことが出来たら…
網!
その三 遁を手に入れた私に 刃は通用せぬ。
アメリカ鉄王の死… その共通点は?

ใส่ความเห็น