ยกเว้น เอาออก ภาษาญี่ปุ่น

除く แปลว่า
(除く อ่านว่า のぞく[nozoku])

ยกเว้น เอาออก ภาษาญี่ปุ่น 除く
กำจัดออกไป ขจัดออก ภาษาญี่ปุ่น 取り除く

ตัวอย่างประโยค 除く ภาษาญี่ปุ่น

はい 次長を除く4人で 食事をしながら見てます
スズメバチの巣を取り除く
心配無用、地図から取り除く 方法を見つけました
安全を脅かすものを 取り除くしかない
彼を除く必要がある

ใส่ความเห็น