ความเข้มข้น ภาษาญี่ปุ่น

濃度 แปลว่า
(濃度 อ่านว่า のうど[no udo])

ความเข้มข้น ภาษาญี่ปุ่น 濃度

ตัวอย่างประโยค 濃度 ภาษาญี่ปุ่น

アイツは より 霊的濃度の 高い魂を 求めている。
さっきのヤツは オレやアンタみたいな 霊的濃度の高い魂を狙ってくる!
それが見えた人間… つまり 霊的濃度の高い魂を持った→
呼吸数、血中酸素濃度、脈拍数…
湿度を調べろ ええ CO2濃度を見て

ใส่ความเห็น