ตั้งอกตั้งใจ กระตือรือร้น ภาษาญี่ปุ่น

熱意 แปลว่า
(熱意 อ่านว่า ねつい[netsui])

ตั้งอกตั้งใจ กระตือรือร้น ภาษาญี่ปุ่น 熱意

ตัวอย่างประโยค 熱意 ภาษาญี่ปุ่น

熱意を見せてもらうよ
ノボトレードは 熱意のある若者に―
強い熱意を持って ゲームを作ってた
君らの熱意には圧倒される
それとも熱意を 失ったのかね ショウ博士?

ใส่ความเห็น