การลงรัก การทา ภาษาญี่ปุ่น

塗り แปลว่า
(塗り อ่านว่า ぬり[nuri])

การลงรัก การทา ภาษาญี่ปุ่น 塗り

ตัวอย่างประโยค 塗り ภาษาญี่ปุ่น

家の前の黒塗りの車は俺だ 安心しろ
あら! ちょっと塗りすぎじゃない?
赤いドアを見ると 黒く塗りつぶしてやりたくなる
赤いドアを見かけたけど 黒く塗りつぶされていたよ
日焼け止め塗り忘れてな

ใส่ความเห็น