ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ภาษาญี่ปุ่น

日食 แปลว่า
(日食 อ่านว่า にっしょく[nissho ku])

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ภาษาญี่ปุ่น 日食

ตัวอย่างประโยค 日食 ภาษาญี่ปุ่น

待ちかねていた… そろそろ金環日食が始まる…。
金環日食のまがまがしい光が 地上を照らすとき…。
金環日食の光の力を得て 今 合身は完璧なものになる。
まだ金環日食は終わっていない。
日食に例えれば ジーが太陽になる

ใส่ความเห็น