อะไรสักอย่าง ภาษาญี่ปุ่น

何らか แปลว่า
(何らか อ่านว่า なんらか[nanra ka])

อะไรสักอย่าง ภาษาญี่ปุ่น 何らか

ตัวอย่างประโยค 何らか ภาษาญี่ปุ่น

FBIも恐らく何らかの方法で 顔と名前を知られ
何らかの不規則な放射跡があるな
何らかのワシントンの支持を 得ているのでしょう
彼らが国の経済に何らかの貢献をしているとは 想定出来ません
待て 戻れ 何らかの回廊だ

ใส่ความเห็น