ทวีปอเมริกาใต้ ภาษาญี่ปุ่น

南米 แปลว่า
(南米 อ่านว่า なんべい[nan be i])

ทวีปอเมริกาใต้ ภาษาญี่ปุ่น 南米

ตัวอย่างประโยค 南米 ภาษาญี่ปุ่น

南米 オーストラリア シンガポール エジプト
南米に行って 名前と容姿を変えるのよ
南米の湖水で水面が・・
パイロット ウォリー・ファンク 何度も南米に飛ぶ 生活をしていたわ
何度も南米に飛ぶ 生活をしていたわ

ใส่ความเห็น