ทำสำเร็จลุล่วง ภาษาญี่ปุ่น

成し遂げる แปลว่า
(成し遂げる อ่านว่า なしとげる[nashitogeru])

ทำสำเร็จลุล่วง ภาษาญี่ปุ่น 成し遂げる

ตัวอย่างประโยค 成し遂げる ภาษาญี่ปุ่น

何か偉大なことを成し遂げるだろう
大隊の精神的な支配を成し遂げることで
偉大なる マイク・ワゾウスキだ きっと 何かを成し遂げる
我々が享受する権利を 成し遂げる活動家も 人間です
未来に物事を成し遂げるのも 彼らなのでしょう

ใส่ความเห็น