เสียงร้องไห้(ของคน) ภาษาญี่ปุ่น

泣き声 แปลว่า
(泣き声 อ่านว่า なきごえ[nakigoe])

เสียงร้องไห้(ของคน) ภาษาญี่ปุ่น 泣き声

ตัวอย่างประโยค 泣き声 ภาษาญี่ปุ่น

(織姫の泣き声)
(遊子の泣き声)
(泣き声)
(雨の泣き声)
(五郎太丸の泣き声)

ใส่ความเห็น