(เวลา)ผ่านไป (น้ำ)ไหล ภาษาญี่ปุ่น

流れる แปลว่า
(流れる อ่านว่า ながれる[nagareru])

(เวลา)ผ่านไป (น้ำ)ไหล ภาษาญี่ปุ่น 流れる

ตัวอย่างประโยค 流れる ภาษาญี่ปุ่น

なんかトイレの流れる音が聞こえたな
その方が簡単に 血が流れる
でも結局 流行りに流れる
時間が流れる事も結び。
奴がかけてくると 毎回同じ音楽が流れるんだ

ใส่ความเห็น