ไม่เหมือนใคร ลักษณะเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น

独自 แปลว่า
(独自 อ่านว่า どくじ[do kuji])

ไม่เหมือนใคร ลักษณะเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น 独自

ตัวอย่างประโยค 独自 ภาษาญี่ปุ่น

ハンガリーのゲーム産業は 独自の発展を遂げた
新しいプログラミング言語を 使った 独自のマシンを開発
独自の言語とインテグレーターの 作成に時間がかかり―
ラブレース博士の 独自の計画で―
独自の手法も加えた

ใส่ความเห็น