การอาศัยอยู่ร่วมกัน ภาษาญี่ปุ่น

同居 แปลว่า
(同居 อ่านว่า どうきょ[dōki ~yo])

การอาศัยอยู่ร่วมกัน ภาษาญี่ปุ่น 同居

ตัวอย่างประโยค 同居 ภาษาญี่ปุ่น

ジョン・T・マイルズ カンザス市 1976年生 母親の兄と同居
いるのか? 同居はしてないわ
同居者は?
俺は厄介な 同居人だよ
闇と光が同居してる

ใส่ความเห็น