ขนมปังปิ้ง ภาษาญี่ปุ่น

トースト แปลว่า
(トースト อ่านว่า とーすと[to ̄ su to])

ขนมปังปิ้ง ภาษาญี่ปุ่น トースト

ตัวอย่างประโยค トースト ภาษาญี่ปุ่น

お魚とオードブル それにチーズトースト
フレンチトースト
トーストに あり付く夢さ
トースト
ナルニア国のトーストが 無くならないようにね エドマンド

ใส่ความเห็น