เนื้อปลาทูน่าส่วนที่มีไขมันมาก ภาษาญี่ปุ่น

とろ แปลว่า
(とろ อ่านว่า とろ[toro])

เนื้อปลาทูน่าส่วนที่มีไขมันมาก ภาษาญี่ปุ่น とろ

ตัวอย่างประโยค とろ ภาษาญี่ปุ่น

♪ 受けとろう ♪
ホグワーツのことは知っとろうな?
“お日様 ヒナギク とろけたバター”
ほとんど毎晩のように見るのは チーズがとろける…
まず彼の自供をとろうじゃないか

ใส่ความเห็น