การเดินทางท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น

トラベル แปลว่า
(トラベル อ่านว่า とらべる[tora beru])

การเดินทางท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น トラベル

ตัวอย่างประโยค トラベル ภาษาญี่ปุ่น

5分以上前に タイムトラベルできるぞ
ジャンプボックスで過去に タイムトラベルできる
タイムトラベル
俺の時代の “トラベルバック”だ
タイムトラベルできる

ใส่ความเห็น