ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ ภาษาญี่ปุ่น

長老 แปลว่า
(長老 อ่านว่า ちょうろう[chōrō])

ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ ภาษาญี่ปุ่น 長老

ตัวอย่างประโยค 長老 ภาษาญี่ปุ่น

なれど あの銘は 南禅寺の長老に書かせたもので
長老の気に入るようにしてくれ
長老たちにも気に入られるわ
長老たちよ”
リチャーズ長老と幾人かの指導者たちは
リチャーズ長老は私の提言を聞かされていた
長老は私の考えが仲間割れを 引き起こすと思ったようだった

ใส่ความเห็น