จุดเด่น ข้อได้เปรียบ ข้อดี ภาษาญี่ปุ่น

長所 แปลว่า
(長所 อ่านว่า ちょうしょ[chōsho])

จุดเด่น ข้อได้เปรียบ ข้อดี ภาษาญี่ปุ่น 長所

ตัวอย่างประโยค 長所 ภาษาญี่ปุ่น

自分の一番の長所はなんだと思いますか?
両者の長所を引き出す 組み合わせだった
コニーにはたくさんの 長所があるけど
あなたはそれが適切だったと思いますか? 長所と短所がありました
みんなの長所と短所を リストにしたんだ

ใส่ความเห็น