การหมิ่นประมาท การนินทาว่าร้าย ภาษาญี่ปุ่น

中傷 แปลว่า
(中傷 อ่านว่า ちゅうしょう[chūshou])

การหมิ่นประมาท การนินทาว่าร้าย ภาษาญี่ปุ่น 中傷

ตัวอย่างประโยค 中傷 ภาษาญี่ปุ่น

ファッジは新聞に 圧力をかけ中傷させている
ユング夫人を中傷することは 目的ではなかったはずでは
中傷から救いたい
批判家は中傷され虐げられる
人民委員から中傷を受けたからって それが何です?

ใส่ความเห็น