ย่านชาวจีน ไชน่าทาวน์ ภาษาญี่ปุ่น

中華街 แปลว่า
(中華街 อ่านว่า ちゅうかがい[chi ~yuukagai])

ย่านชาวจีน ไชน่าทาวน์ ภาษาญี่ปุ่น 中華街

ตัวอย่างประโยค 中華街 ภาษาญี่ปุ่น

中華街は20%アップ
中華街は10%に ブロンクス ブルックリン は現行レートだ
中華街のトミー・ロウ…
何故ハンは中華街の 賭博場なぞに貯め込んだんだ
中華街ではナイトクラブが”

ใส่ความเห็น