การจ่าหน้าถึง… (จดหมาย) ถึง ภาษาญี่ปุ่น

宛て แปลว่า
(宛て อ่านว่า あて[ate])

การจ่าหน้าถึง… (จดหมาย) ถึง ภาษาญี่ปุ่น 宛て

ตัวอย่างประโยค 宛て ภาษาญี่ปุ่น

でも 宛ては ないみたい
宛てに何か来てるか?
はい あなた個人宛ての手紙があります
お前は家族宛ての 小切手をパクった
有力な財界ロピー団体の 商工会議所に宛てた文書で

ใส่ความเห็น