ไม่นาน ไม่ลึก ตื้น สีจาง ภาษาญี่ปุ่น

浅い แปลว่า
(浅い อ่านว่า あさい[asai])

ไม่นาน ไม่ลึก ตื้น สีจาง ภาษาญี่ปุ่น 浅い

ตัวอย่างประโยค 浅い ภาษาญี่ปุ่น

浅い! …あぁっ!
まだ日が浅いのでしょ?
忠吉はまだ二十一。 思慮も浅い
助左衛門 傷は浅いぞ。
男の人たちは衰えていたのですが 浅い墓穴だけは掘ることができました

ใส่ความเห็น