การส่งผลกระทบในทางลบ ภาษาญี่ปุ่น

悪循環 แปลว่า
(悪循環 อ่านว่า あくじゅんかん[aku Jun kan])

การส่งผลกระทบในทางลบ ภาษาญี่ปุ่น 悪循環

ตัวอย่างประโยค 悪循環 ภาษาญี่ปุ่น

つまり私たちは この悪循環の ただ中に居る
悪循環をもたらす
これは悪循環の一部なのです
この様に悪循環は回る
結局は企業の圧政に行き着く悪循環

ใส่ความเห็น