เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น

輪郭 แปลว่า
(輪郭 อ่านว่า りんかく[rin kaku])

เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น 輪郭

ตัวอย่างประโยค 輪郭 ภาษาญี่ปุ่น

世界の輪郭がぼやけて、

ใส่ความเห็น