องอาจผึ่งผาย ภาษาญี่ปุ่น

凛々しい แปลว่า
(凛々しい อ่านว่า りりしい[ririshī])

องอาจผึ่งผาย ภาษาญี่ปุ่น 凛々しい

ตัวอย่างประโยค 凛々しい ภาษาญี่ปุ่น

凛々しい青年ではないか

ใส่ความเห็น