สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

両生類 แปลว่า
(両生類 อ่านว่า りょうせいるい[ri ~youseirui])

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 両生類

ตัวอย่างประโยค 両生類 ภาษาญี่ปุ่น

いいかげんにしろ この両生類

ใส่ความเห็น