การสัญจรทางบก ภาษาญี่ปุ่น

陸路 แปลว่า
(陸路 อ่านว่า りくろ[ri kuro])

การสัญจรทางบก ภาษาญี่ปุ่น 陸路

ตัวอย่างประโยค 陸路 ภาษาญี่ปุ่น

陸路で 2000騎を引き連れ

ใส่ความเห็น